Abonneren op feed RSS Feed
Bijgewerkt: 26 min 44 sec geleden

Cursus voeding

23. maart 2022 - 17:02

“Voedingsbegeleiding bij personen met een verstandelijke beperking”

Maandag 16 mei 2022 - 9u tot 16u – lokaal ‘Annex’ Het GielsBos

Veilige en gevarieerde voeding is een basisbehoefte en daarnaast zijn samen eten en drinken belangrijke momenten van interactie.

 • Maar wat als dat niet meer vanzelfsprekend is ? (Britt Van Gestel en Anke Michiels, logopedisten)

Wanneer spreken we van een slikprobleem ? Hoe kan je een slikprobleem herkennen ? Hoe geef je iemand eten ? Welke hulpmiddelen zijn er ? Hoe kan je het eten aanpassen ?

 • Aangepaste vocht- en voedseltoediening (Helga Woestenborghs, diëtiste)

Eet- en slikproblemen (o.a. stoelgang-, slik-, gewichts-maagdarmproblemen, rumineren, eetstoornissen,…) vragen een aanpassing van de samenstelling en/of toediening van de voeding. Op voorschrift van de arts wordt een specifieke voedingsaanpassing/klinische voeding/sondevoeding gestart. Deze richtlijnen kunnen steeds worden bijgestuurd naargelang de voedingsproblematiek van de cliënt verder evolueert. De menucyclus wordt hiervoor ‘vertaald’ door de diëtiste naar het keukenpersoneel.

 • Het belang van de dagelijkse mondverzorging (Ine Opsomer, tandarts gespecialiseerd in kinder- en bijzondere tandheelkunde)

Aan de hand van beeldmateriaal zal men ingaan op vragen of moeilijkheden die de zorgverleners ervaren bij de verzorging van de mond. Daarnaast zal men praktische tips meegeven om de mondverzorging wat vlotter te kunnen laten verlopen. Er wordt ook kort stil gestaan bij de verschillende behandelingstechnieken die de tandarts kan aanbieden voor de verzorging van de mond.

Dit kom je allemaal te weten in deze uitgebreide voedingscursus. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaar het maar !

Organisatie

Logopedisten van het Expertisecentrum Logopedie in samenwerking met de diëtiste en tandarts, allen verbonden aan Het GielsBos.

Doelgroep

 • Deze vorming is gericht op iedereen die te maken heeft met voedingsbegeleiding bij personen met een verstandelijke beperking.
 • Omdat theorie en praktijk, inclusief proeven, elkaar afwisselen, is het aantal deelnemers beperkt tot 20.

Programma

 • Vanaf 8.30u: ontvangst in lokaal ‘Annex’ van Het GielsBos
 • 9.00 uur: Deel 1 – Logopedisten: slikproblemen en hulpmiddelen
 • 12.00 uur: Middagpauze in het personeelsrestaurant
 • 13.00 uur: Deel 2 – Diëtiste: aangepaste vocht- en voedseltoediening
 • 14.00 uur: Pauze
 • 14.30 uur: Deel 3 – Tandarts: belang van de dagelijkse mondverzorging
 • 16.00 uur: Einde

Locatie

 • Lokaal ‘Annex’ van Het GielsBos, Vosselaarseweg 1 te 2275 Gierle.
 • Als je het domein van Het GielsBos oprijdt, dan rijd je in een bocht voorbij de slagboom. Daarachter vind je rechts de ingang van de personeelsparking (P1), en links het dienstengebouw, op een heuveltje. Ga binnen door de schuifdeur en dan rechtdoor tot helemaal achteraan: daar is lokaal ‘Annex’, net achter het personeelsrestaurant.
 • U kan gratis parkeren op de personeelsparking (P1) . Alle gebouwen zijn rolstoeltoegankelijk.
 • Wegbeschrijving is beschikbaar via 'Contact' op deze website.

Middagmaal

 • We voorzien broodjes in het personeelsrestaurant. Of u brengt zelf uw maaltijd mee: dan zorgen wij voor drank en gezelschap!

Prijs

 • Professionelen (inschrijvingsgeld betaald door werkgever / organisatie / school / vereniging): € 100
 • Reductietarief privépersonen (inschrijvingsgeld persoonlijk betaald): € 40
 • Actief in Het GielsBos als vrijwillliger, stagiair, leerkracht OAH, ...: u kan gratis deelnemen, maar schrijft wel in via de link onderaan
 • Opmerking: medewerkers van Het GielsBos schrijven in via mpleo

Inschrijven

 • Inschrijven kan uitsluitend via deze link.
 • Deadline voor inschrijvingen: 2 mei

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt het betaalde bedrag terug­betaald.
 • Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang blijft het volledige bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering door ons (bv. ziekte van spreker, verstrengde coronamaatregelen) krijgt u het volledige bedrag terug.
 • Een deelnemer kan zich altijd laten vervangen door een ander (geef dit door per e-mail aan logopedie@hetgielsbos.be of telefonisch 014 601 211).

Webinar communicatie

22. februari 2022 - 12:16

Buiten-gewoon fietsen

8. december 2021 - 11:44

BUITEN-GEWOON fietsen ... voor iedereen die niet op een gewone fiets kan

Op het domein van Het GielsBos zijn verschillende ‘speciale fietsen’ aanwezig. Diverse medewerkers en vrijwilligers maken hier reeds gebruik van om onze cliënten een fijne beleving te bieden. We zien een grote vraag, maar het aanbod is beperkt, verouderd, niet beschikbaar …Als het intern al zo moeilijk is, hoe moeilijk moet het dan niet zijn voor mensen in de maatschappij om een fietsbeleving te organiseren voor iemand met speciale noden?

Sinds 2019 erkennen we dit probleem. Met diverse medewerkers waagden we onze kans toen er in Het GielsBos een oproep was voor projectideeën rond giften. Er werd geen project weerhouden, maar het idee rond meer fietsen voor algemeen gebruik bleef. In november 2020 deed G-sport Vlaanderen een oproep om met diverse partners na te denken over een deelsysteem van aangepaste fietsen. Dit was onze kans om het dossier terug vast te pakken en ermee aan de slag te gaan. We zijn ervan overtuigd: er is nood aan een systeem voor iedereen die behoefte heeft aan een aangepaste fiets. Samenwerkingsverbanden zullen daarbij nodig zijn. Wij willen daarom niet enkel een antwoord bieden op vragen waar wij als GielsBos mee worstelen, maar ook op de problemen en de maatschappelijke vragen die op ons afkomen.

WAT HOUDT ONS PROJECT IN?
Wij willen een centraal, uniform systeem van deelfietsen opzetten dat moet leiden tot: een gemakkelijke manier om fietsen te ontlenen, een intensiever gebruik en een beter onderhoud. Maar dat ook een duidelijk kader schept met garanties op lange termijn, zodat er steeds een fiets in perfecte staat klaarstaat, die ook uitleenbaar is voor iemand uit de nabije gemeenten of voor iemand op vakantie. Om te testen of het systeem effectief werkt, heeft er in de zomer van 2021 een proefproject gelopen. Er was meteen interesse vanuit verschillende hoeken: een interne groep, een woonzorgcentrum uit de buurt, ouders van bewoners van Het GielsBos en mensen uit de regio met nood aan een aangepaste fiets.

Ons enthousiasme heeft nog anderen warm gemaakt om dit project mee uit te werken. Zo kunnen we nog extra rekenen op onze fietsenmakers Rony De Loecht en Peter Kennis. Ook Agnes Willems en vrijwilliger Rudi Verdick werken enthousiast mee aan dit project.

ONS PROJECT - EEN OVERZICHT

DECEMBER 2021
Om een overzicht te krijgen over al de fietsen in Het GielsBos, wordt er een inventaris opgemaakt. Elke fiets krijgt een label en komt in de inventaris.
We hebben ook 1900 chocoladepakketten verkocht! Samen met de giften via het crowdfunding platform van G-sport en de chocoladeverkoop is het streefbedrag om een deelfiets aan te kopen meer dan behaald!

OKTOBER 2021
Chocoladeverkoop Milka en Côte d’Or om onze crowdfunding een duwtje in de rug te geven.

SEPTEMBER 2021
EEN CROWDFUNDING DOOR G-SPORT VLAANDEREN!
G-Sport Vlaanderen ondersteunde ons project door een crowdfunding op te starten op1 september 2021. Ons dossier werd goedgekeurd voor een bedrag van € 14.362,60 ! 40% van dit bedrag moesten we zelf verzamelen vóór 31 december 2021 en dan zou 60% door G-sport Vlaanderen betaald worden. Ons streefdoel werd gehaald zodat we een deelfiets kunnen aankopen!

ZOMER 2021
Proefproject BUITEN-GEWOON fietsen met een DIKKE MERCI voor Aetec!

Het bedrijf Aetec zag ook de meerwaarde in van dit deelsysteem. Zij hebben ons zonder twijfelen een spiksplinternieuwe elektrische duofiets cadeau gedaan ter waarde van 8.000 euro om een mooie start te maken. Dikke merci Aetec, deze fiets gaat zeer goed dienst doen!

BENIEUWD NAAR ONS AANBOD AAN BUITENGEWONE FIETSEN?

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ONZE FIETSEN

GRAAG MEER INFO?
Mail ons via buitengewoonfietsen@hetgielsbos.be

Organogram

10. december 2020 - 14:19

Nieuwe organisatiestructuur voor Het GielsBos
 

Het GielsBos staat op een kantelpunt. Vanaf 2021 stappen we over naar een innovatief organisatiemodel waarin we de zorg nog meer rond de cliënt gaan organiseren vanuit drie grote zorgclusters.

Onze ambitie is om elke dag opnieuw de best mogelijke zorg te geven aan onze buitengewone cliënten. We willen dat Het GielsBos een warme plek is waar onze cliënten centraal staan, waar het fijn is om te verblijven én ook om te werken. We willen de voordelen die een grote organisatie als Het GielsBos heeft, behouden maar tegelijk ook het teamwork en de drive van kleinschalige organisaties nastreven.

We staan bovendien voor een aantal uitdagingen (denk o.a. aan de persoonsvolgende financiering) die vragen om ondernemerschap, meer autonomie voor de teams en betrokken medewerkers die elke dag opnieuw het beste van zichzelf willen geven. Om onze missie, visie en ambities duurzaam waar te maken, is sterk ontwikkeld leiderschap nodig.

Om dit te realiseren zal Het GielsBos in 2021 een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe leiderschapsstijl uitrollen, waarin we nog meer cliëntgericht werken en waarin de teams meer regelmogelijkheden krijgen.
 

 

Vanaf 2021 organiseren we de zorg voor onze cliënten vanuit 3 grote zorgclusters:

Een zorgcluster rond Grasland, Klaverveld, Berthoutstraat + team dagopvang, mobiele begeleiding
Een zorgcluster rond Rozendries, Bosheuvel, Boskapelstraat + nachtteam
Een zorgcluster rond Mezenhof, Vos, Bisschopslaan, Salamanderstraat

Een zorgcluster zal bestaan uit 12 tot 15 zorgteams en telt ongeveer 150 medewerkers. Rond de woonteams wordt in elke cluster een dagbestedingsteam en een zorgondersteuningsteam georganiseerd. Deze teams bestaan uit medewerkers van verschillende disciplines. Een meewerkende teamleider ondersteunt de teams.

Er wordt voor elke cluster een zorgmanager aangesteld, die de cluster zal leiden, samenwerkingen zal aangaan en die mee vorm zal geven aan het zorgbeleid van Het GielsBos.

Ook de zorgteams worden opnieuw samengesteld. We stellen evenwichtige teams samen op basis van de voorkeur van de medewerkers, hun ervaring, leeftijd, profiel, talenten en vaardigheden. Het doel is dat elk team zo autonoom mogelijk een goed antwoord kan bieden op de ondersteuningsvragen van de cliënten. Uiteraard houden we er rekening mee dat er voldoende continuïteit blijft voor de cliënten.

De nieuwe teams zullen operationeel zijn op 1 maart 2021.

De nieuwe structuur wijzigt het organogram fundamenteel en legt verantwoordelijkheid zo laag als mogelijk in de organisatie bij de diverse teams.

Het huidig directieteam en coördinatieteam worden opgeheven. In de plaats komt 1 managementteam dat bestaat uit 6 managers en de directeur (Pol Vanden Weygaert). Het nieuwe team komt op regelmatige tijdstippen samen onder leiding van de directeur. Hierdoor blijven er drie hiërarchische lagen over onder de raad van bestuur.

De verschillende facilitaire en logistieke teams worden gegroepeerd in 1 cluster en vallen onder de facilitair manager. Binnen deze cluster valt ook de uitbating van de zorginfrastructuur en bovenlokale diensten. De HR-manager is verantwoordelijk voor HR en payrollbeheer (loon- en personeelsadministratie). De financieel manager is verantwoordelijk voor financieel beheer, administratie en ICT. Al deze ondersteunende teams werken op maat van de 3 zorgclusters.

Het management zal als één team de nieuwe organisatie en de vernieuwde werking moeten uitrollen en de kwaliteit van zorg op lange termijn waarborgen.

We werken aan een cultuuromslag: zo gaan we het komende jaar aan de slag met onze nieuwe visie op gedeeld leiderschap in de organisatie. We streven naar een cultuur waarin mensen goesting krijgen om verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen.

We evolueren verder naar een organisatie waar de cliënt centraal staat en waar teams groeien naar decentraal en multidisciplinair werken.

Samen gaan we voor een GielsBos waar het goed is om te wonen, te leven en te werken!

 

Infosessie woon- en leefkosten

8. december 2020 - 14:50

link

Logopedie voor externe cliënten

15. september 2020 - 11:32

LOGOPEDIE IN HET GIELSBOS 

Op de dienst logopedie kan je terecht voor onderzoek en behandeling van gehoor- en communicatieproblemen en eet- en drinkproblemen. Bekijk zeker eens onze flyer!

 

[accordion]

GEHOOR

Het onderzoek van het gehoor bij mensen met een verstandelijk beperking is heel belangrijk. Een goed gehoor draagt immers bij tot een goede communicatie. Het gehooronderzoek bij mensen met een verstandelijk handicap is niet altijd eenvoudig. Veel hangt af van de instrueerbaarheid van de persoon, de aard van de auditieve stimulus en de responsmogelijkheden.

Bij onze audiologe kan je terecht voor het bepalen van de gehoordrempel met behulp van aangepaste gehooronderzoeken, speciaal voor cliënten die moeilijk onderzocht kunnen worden bij een NKO-arts of in een hoorcentrum. Naast drempelbepaling kan ook de winst van hoortoestellen bepaald worden en kan het spraakverstaan onderzocht worden.

COMMUNICATIE

Communicatie is niet altijd zo vanzelfsprekend. Enerzijds willen we de persoon met een communicatieve beperking de mogelijkheid geven om zijn noden kenbaar te maken, anderzijds willen we deze persoon helpen om zijn omgeving beter te begrijpen.

Bij onze logopediste kan je terecht voor de afname van een ComVoor om het niveau van visuele informatieverweking te bepalen. Aan de hand hiervan kunnen adviezen geformuleerd worden voor een visueel communicatiesysteem op maat (dagschema, weekschema, stappenplan). Daarnaast kan ook op zoek gegaan worden naar een aangepaste manier van communiceren aan de hand van gebaren of communicatiehulpmiddelen.

We kunnen ook ondersteuning en begeleiding bieden aan de omgeving en de cliënt bij de opstart en het gebruik van het communicatiehulpmiddel. Dit is steeds individueel te bekijken.

ETEN EN DRINKEN

Eten en drinken kan moeizaam verlopen. Vaak hoesten, eten weigeren,… zijn kenmerken die regelmatig voorkomen bij mensen met slikproblemen.

Na observatie van één of meerdere eetsituaties kunnen onze logopedisten adviezen geven waardoor maaltijden terug aangenaam en veilig verlopen (bv. aanpassing van consistenties, aangepast eet- en drinkmateriaal,…).

VORMING

Verder bieden we vorming aan op maat over voeding, communicatie en Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG).

WAAR?

Wij geven behandelingen in Het GielsBos in Gierle (tenzij anders afgesproken). Onderzoek van het gehoor vindt steeds plaats in Het GielsBos

HOE CONTACTEREN?

Indien je vragen hebt, kan je ons contacteren via mail logopedie@hetgielsbos.be

KOSTPRIJS?

Voor de actuele prijzen, kan je ons best contacteren via mail logopedie@hetgielsbos.be

[/accordion]

 

Het GielsBos is een inclusieve onderneming!

8. september 2020 - 14:30

Het GielsBos geeft mensen echte werkervaringskansen. We zetten ons in om ze in te schakelen op de arbeidsmarkt via werkplekleren en jobcoaching.  Daarom mochten we van Werkplekarchitecten WEB vzw en I-Diverso het Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2020 ontvangen. Daarmee dragen we ook bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zoals waardig werk en economische groei, kwaliteitsonderwijs en het verminderen van ongelijkheid.

Gezichten van Het GielsBos

23. juli 2020 - 11:15

2019 ligt al even achter ons. In het jaarverslag blikken enkele gezichten van Het GielsBos met ons terug. Het relaas van de inspirerende en hartverwarmende babbels die we met hen hadden, kan je lezen via jaarverslag 2019

Gezichten van Het GielsBos in ons jaarverslag 2019

22. juli 2020 - 15:18
image: 

2019 ligt al even achter ons. In het jaarverslag blikken enkele gezichten van Het GielsBos met ons terug. Het relaas van de inspirerende en hartverwarmende babbels die we met hen hadden, kan je lezen via jaarverslag 2019 

Eetfestijn

5. februari 2020 - 10:39

Binnenkort online inschrijven voor het eetfestijn op 21 maart 2020.

Affiche

Herfsteditie GielsBos! staat online

3. oktober 2019 - 13:20

Klik hier om het magazine te openen. Veel leesplezier!

 

Herfsteditie GielsBos! staat online

3. oktober 2019 - 13:20

Klik op de foto om het magazine te openen. Veel leesplezier!

 

Symposium Autisme 2019: Motivatie en beloning

29. augustus 2019 - 11:02

Motivatie en beloning bij personen met autisme en een verstandelijke beperking

 

 • Wanneer? 21 november 2019, 13u30-16u30
 • Waar? Ontmoetingscentrum De Lork, Het GielsBos
 • Wie? Steven Degrieck van Autisme Centraal

Inschrijven kan hier.

Symposium Autisme 2019: Motivatie en beloning

29. augustus 2019 - 11:02

Motivatie en beloning bij personen met autisme en een verstandelijke beperking

 

 • Wanneer? 21 november 2019, 13u30-16u30
 • Waar? Ontmoetingscentrum De Lork, Het GielsBos
 • Wie? Steven Degrieck van Autisme Centraal

Inschrijven kan hier.

Zomer-editie GielsBos! staat online

1. juli 2019 - 12:15

We gaan goedgemutst de zomer in met onze nieuwe editie van GielsBos!

Zomer-editie GielsBos! staat online

1. juli 2019 - 12:15

We gaan goedgemutst de zomer in met onze nieuwe editie van GielsBos!

Nog enkele plaatsen vrij: jongerenkampen zomer 2019

1. april 2019 - 16:37

Leeftijd: vanaf 17 jaar - Prijs: gratis - Periode: 1-5 juli 2019 & 8-12 juli 2019

Tijdens de zomermaanden kunnen jongeren vanaf 17 jaar deelnemen aan de Jongerenkampen. Deze kampen zijn volledig gratis! In ruil voor een heerlijk vol pension en gezellige accomodatie bieden deze jongeren hun enthousiaste inzet om activiteiten met onze bewoners te begeleiden. Zo organiseren we bv. een daguitstap, we gaan wandelen en een terrasje doen, maken fietstocht met tandems en rolstoelfietsen, we doen een lekkere barbecue, snoezelen, massage enz.

‘s Avonds zijn onze zomerse begeleiders vrij en staat de infrastructuur van Het GielsBos tot hun beschikking: sporten in de sporthal, zwemmen in het overdekt zwembad, films bekijken op groot scherm, een pintje pakken, …

Wil je meer weten over de jongerenkampen? Onze animatiedienst vertelt je er alles over!

Klik hier voor onze folder over deze jongerenkampen.

Nog enkele plaatsen vrij: jongerenkampen zomer 2019

1. april 2019 - 16:37

Leeftijd: vanaf 17 jaar - Prijs: gratis - Periode: 1-5 juli 2019 & 8-12 juli 2019

Tijdens de zomermaanden kunnen jongeren vanaf 17 jaar deelnemen aan de Jongerenkampen. Deze kampen zijn volledig gratis! In ruil voor een heerlijk vol pension en gezellige accomodatie bieden deze jongeren hun enthousiaste inzet om activiteiten met onze bewoners te begeleiden. Zo organiseren we bv. een daguitstap, we gaan wandelen en een terrasje doen, maken fietstocht met tandems en rolstoelfietsen, we doen een lekkere barbecue, snoezelen, massage enz.

‘s Avonds zijn onze zomerse begeleiders vrij en staat de infrastructuur van Het GielsBos tot hun beschikking: sporten in de sporthal, zwemmen in het overdekt zwembad, films bekijken op groot scherm, een pintje pakken, …

Wil je meer weten over de jongerenkampen? Onze animatiedienst vertelt je er alles over!

Klik hier voor onze folder over deze jongerenkampen.

Lente-editie GielsBos! staat online

26. maart 2019 - 11:34

De lente is in het land en de nieuwe editie van ons magazine ook...

Klik snel door om alles te lezen over de BOM van Het GielsBos!

 

Lente-editie GielsBos! staat online

26. maart 2019 - 11:34

De lente is in het land en de nieuwe editie van ons magazine ook...

Klik snel door om alles te lezen over de BOM van Het GielsBos!

 

Pagina's